Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
• Spoonfull Design, Tmi Heli Kauhanen (Y-tunnus: 1529353-9)
• www.helikauhanen.fi

Osoite
• Postiosoite: Patomäentie 19, 15610 Lahti, Finland
• puhelinnumero:0405003028
• sähköposti: info@helikauhanen.fi

Rekisterin nimi
Heli Kauhasen asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilö/yritys on rekisteröitynyt Heli Kauhasen asiakkaaksi tai ostanut Heli Kauhasen verkkokaupasta tavaraa.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Heli Kauhasen asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tekemien tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään tarpeen vaatiessa kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Heli Kauhasen toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ohjeistuksen mukaisesti. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterin tietoja voidaan hyödyntää mainonnassa, mikäli asiakas antaa siihen suostumuksensa. Tietoja hyödynnetään asiakassuhteen ylläpidossa ja tiedottamisessa.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• sähköpostiosoite
• henkilön etu- ja sukunimi
• postiosoite
• puhelinnumero
• tiedot käsitellyistä tilauksista
• henkilön syntymäaika

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Heli Kauhasen -yrityksen ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä rekisteristä.

Rekisterin suojaus
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Heli Kauhasen rekisterin salasanojen ja käyttäjätunnusten käyttöoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.